Upozornění

Upozornění 6.: Novinka v očkování u dětí do 2 let

Od 1.5.2020 došlo k zavedení nepovinného očkování proti meningokokům hrazeného ze zdravotního pojištění pro děti do 2 let.

Očkování proti Meningokoku B vakcínou BEXSERO

Platí pro děti, které budou očkovány první dávkou od druhého do ukončeného pátého měsíce věku ve schématu 2+1.


Očkování proti Meningokoku A, C, W, X vakcínou NIMENRIX

Platí pro děti, které budou očkovány jednou dávkou od ukončeného prvního roku věku do druhých narozenin.

Přeočkování se provede po pěti letech.Upozornění 5.: COVID-19 v ČR

Aktuální situace, informace, příznaky, důležité kontakty, rady a doporučení - zde.

Upozornění 4.: Od 1.1.2018 došlo k několika změnám očkovacího kalendáře.

Očkování hexavakcínou ve schématu 2+1 takto: V době od započatého 9 týdne po narození dvěma dávkami v intervalu dvou měsíců mezi dávkami a třetí dávka podaná mezi 11. až 13. měsícem věku dítěte.

Očkování MMR: Základní se provede nejdříve první den 13. měsíce po narození, nejpozději však do dovršení 18. měsíce věku. Přeočkování druhou dávkou se provede mezi pátým a šestým rokem věku.

Nepovinné očkování proti pneumokokům u kojenců: Pokud se bude jednat o hrazenou službu pojišťovnami, očkuje se ve schématu 2+1 tak, aby první dvě dávky byly podány s odstupem nejméně dvou měsíců a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7. měsíce věku. Očkování se doporučuje zahájit od druhého měsíce věku dítěte. Přeočkování se provede nejpozději do 15. měsíce věku.

Upozornění 3.: Vážení rodiče, jelikož došlo ke změnám v posuzování způsobilosti k tělesné výchově a sportu, je třeba aby všechny děti, které provozují výkonnostní sport absolvovaly standardní klidové EKG vyšetření.

U výkonnostního sportu vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu pak navíc ještě zátěžové vyšetření včetně monitorace EKG a tlaku krve. Tyto disciplíny jsou uvedeny v příloze č.1 k vyhlášce a jedná se mimo jiné o tyto:

  • sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem (např. ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate a další bojové a upolové sporty s plným kontaktem, motorismus)

Výkonnostním sportovcem je osoba, která - vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže.

Více zákon č. 373/2011 Sb. a Vyhláška č.391/2013 Sb.

Bližší informace v ordinaci při osobním kontaktu - nebudeme vyřizovat telefonické dotazy.

Upozornění 2.: Od 1. 3. 2013 vyžadujeme v naší ordinaci písemný souhlas alespoń jednoho rodiče u všech nepovinných očkování včetně hrazených ze zdravotního pojištění (pneumokoky a HPV). Dle nové legislativy upozorňujeme, že u dětí do 18-ti let je nutný doprovod alespoň jednoho z rodičů. Po 15. roce věku lze po písemném souhlasu rodiče ošetřit dítě bez doprovodu. Bližší informace v ordinaci.

Upozornění 1.: Očkování proti papilomavirům

Koho se akce týká?


  • Pro dívky a chlapce ve věku od 13 do 14 let.
  • Od 1.1.2018 začíná možnost očkování proti rakovině děložního čípku pro dívky, ale i chlapce, mezi 13. až 14. rokem věku v rámci nepovinného očkování. Na výběr jsou tři vakcíny.
  • Očkovací látka Cervarix bez doplatku, očkovací látka Silgard s doplatkem 300 Kč na každou dávku a očkovací látka Gardasil 9 s doplatkem 2000 Kč na každou dávku. U všech vakcín je dvou dávkové schéma.
  • Bližší informace pro zájemce v ordinaci.