Rýma

Rýma je způsobena celou řadu příčin. Dále se budeme zabývát nejběžnější rýmou, která je asi nejnepříjemnějším projevem akutní respirační infekce. Projevuje se zvýšenou tvorbou hlenu v nose, který je zpočátku většinou průhledný, vodnatý, dále houstne a obtížněji se vyprazdňuje, někdy změní přechodně barvu dožluta nebo dozelena vlivem nasedajících bakterií. V drtivé většině případů však rýma do týdne ustoupí.

Dalším nepříjemným projevem rýmy je nosní obstrukce (ucpaný nos) - většinou v začátku onemocnění. U dětí je nápadné dýchání ústy a u kojenců obtíže při sání z prsu nebo z láhve.

V léčbě rýmy je nedůležitější nosní hygiena. U dětí, které už zvládly smrkání, to nebývá větší problém. Přednostně používáme papírové kapesníky na 1 použití, hlen je vysoce infekční a infekce se přenáší přímým kontaktem, proto si stále musíme umývat ruce!

Největší potíž je s rýmou u kojenců a batolat, které ještě smrkat nedovedou.

Obvykle je možné naučit smrkat už dítě ke konci prvního roku. V té době jsou děti velmi ochotné napodobovat a tak jsou rodiče často překvapeni, že dítě „foukne nosánkem“ poté, co mu to opakovaně ukazujeme. Toto „napodobovací období“ však trvá poměrně krátce a je vystřídáno po prvním roce obdobím, kdy dítě naopak nechce vykonávat to co po něm chceme (období vzdoru). Tam se dítě učí smrkat velmi obtížně.

K odstraňování hlenů s nosu se používají nejrůznější odsávačky, ať už ústní nebo různé nástavce na vysavač, bohužel pro děti jsou tyto akce velmi nepříjemné, leč nutné.

Při rýmě platí zásada maximálního zvlhčování prostředí, obzvláště v noci. Je užitečné ukládat dítě do zvýšené polohy, protože nosní sliznice se překrvuje a otéká trochu méně.

Z léků používáme jen výjimečně, při velké nosní obstrukci, anemizační kapky (Nasivin, Sanorin, Tyzin...) Nesmí se používat příliš dlouho, protože by mohly poškodit nosní sliznici.

Užitečné jsou různé solné roztoky (Vincentka, mořská voda, Libenar, fyziologický roztok...) na zlepšení stavu nosní sliznice - po předchozím odstranění hlenů.

Správný postup při čištění nosu a aplikaci nosním kapek:

  1. nejprve dítěti prokapeme nos solnými roztoky
  2. malému dítěti nos řádně odsajeme, nebo ho vyzveme k důkladnému odsmrkání hlenů.
  3. aplikujeme anemizační nosní kapky. Aplikace a účinek kapek mají smysl pouze, pokud má dítě řádně vyčištěný nos.

Je nutné upozornit, že banální rýma se může u malých dětí komplikovat zánětem středouší. Je to spojeno s velkou bolestivostí a prvotní příčinou je většinou špatná průchodnost nosu.

Když však máme podezření, že dítě v průběhu rýmy bolí ucho, je vždy vhodné podat lokálně anemizační kapky do nosu a celkově dostatečnou dávku analgetika (Paralen nebo Brufen). Je nutné zabránit tomu, aby dítě delší dobu plakalo, protože přitom dochází k dalšímu překrvení sliznic v horních dýchacích cestách a k přetlaku ve středouší. Vzniká tak bludný kruh, který většinou musí řešit ušní lékař.

Toto jsou jen doporučené postupy. Pokud se jimi budete řídit a během 24 – 48 hodin nedojde ke zlepšení stavu Vašeho dítěte, je bezpodmínečně nutné navštívit lékaře!