Atypický ekzém

Atopický ekzém je jednou z nejčastějších kožních chorob. Jeho výskyt v naší populaci dosahuje v posledních letech 10%. Ekzém je v podstatě obranná zánětlivá (alergická) reakce těla, které se tak snaží odstranit vyvolávající příčinu a její škodlivé účinky snížit na co nejnižší míru. Atopický ekzém je často doprovázen průduškovým astmatem nebo sennou rýmou. Výskyt ekzému, astmatu a rýmy je výrazně ovlivněn genetickými predispozicemi jedince.
Předpokládá se, že u atopiků jsou obranné reakci proti působení některých běžných látek v zevním prostředí nepřiměřeně silné. Tyto reakce mají charakter reakcí alergických. Asi u 80% atopiků se tvoří nadměrné množství protilátek (IgE) proti četným látkám, které člověk vdechne (pyl, domácí prach) nebo požije (mléko, vajíčka, aromatické ovoce, ryby apod.) Zjišťuje se také odchylná činnost některých bílých krvinek (T-lymfocytů) účastnících se obranných reakcí v těle, což má mj. za následek zvýšenou vnímavost k infekcím bakteriálním (hnisavým), virovým (bradavice, opary) a houbovým (plísňovým).
Atopický ekzém se vyskytuje ve třech rozdílných formách, které se liší obdobím vzniku a vzhledem kožních projevů. Jednotlivá vývojová období mohou na sebe buď plynule navazovat, nebo může některé z nich chybět. Průběh nemoci tak může být u každého nemocného jiný, u někoho se může poprvé objevit až v dospělosti:

Kojenecká forma – začíná mezi 2. a 6.měsícem po narození na tvářích a čele, odkud se může rozšířit na celou hlavu, tělíčko, ruce a nohy. Kůže v postižených místech nejdříve zčervená, na povrchu se vysévají drobné pupínky, puchýřky, dochází k mokvání a povrch se pokrývá šupinkami. Vyrážka je provázena úporným svěděním, dětí se škrábou, jsou neklidné a špatně spí. Vyvolávajícím faktorem bývají hlavně potravinové alergeny (kravské mléko, vejce, citrusové plody), zhoršení může vyvolat prořezávání zubů, zapocení, infekční onemocnění, očkování. Ekzém se může během druhého roku života zcela zhojit nebo přejít do další fáze.
Dětská forma – hlavně v předškolním a školním věku dítěte. Vyrážka se z obličeje přesouvá do loketních a podkolenních jamek, na krku, zápěstí a hřbety rukou. Kůže je hrubá, drsná, s oděrkami po škrábání. Během prvních školních let se zhojí okolo 75% nemocných dětí.
Dospělá forma – někdy se může vyskytnout jako první projev onemocnění. Postižena jsou místa na těle jako u dětské formy, kůže ale více svědí, je zhrubělá, rozpraskaná. Tato forma ekzému se vyhojuje mezi 40. – 50. lety věku jedince.

Nejčastější alergeny:

Inhalační alergeny: pylová zrna, prašný aerosol (drobné prachová částečky), roztoči, vzdušné plísně, zvířecí srst
Potravinové alergeny: bílkoviny mléka, vajec, obilí
Kontaktní alergeny: kovy (nikl), vlna, kožešiny, čisticí prostředky, mýdla, saponáty, látky používané v kosmetice (parfémy, konzervační látky)

Léčení atopického ekzému není zcela jednoznačné, protože na jeho průběh působí mnoho zevních a vnitřních vlivů. Při dodržování všech léčebných a preventivních opatření lze dostat ekzém pod kontrolu, nikoli jej zcela vyléčit. Léčebný proces je celoživotní a ovlivní život celé rodiny, v níž ekzematik žije. Léčbu dělíme na zevní (léčebná kosmetika, promazávací přípravky a masti s obsahem kortikoidů) a vnitřní (léky úlevové a preventivní s protizánětlivým účinkem) a samozřejmě by ekzematik měl žít v „bezalergenovém“ prostředí.

Toto jsou jen doporučené postupy. Pokud se jimi budete řídit a během 24 – 48 hodin nedojde ke zlepšení stavu Vašeho dítěte, je bezpodmínečně nutné navštívit lékaře!