Očkování

  • Očkování proti invazivní pneumokokové infekci
  • Očkování proti rotavirové infekci
  • Očkování proti klíšťové encephalitidě
  • Očkování proti meningokokům
  • Očkování proti žloutence typu A
  • Kombinovaná vakcína proti žloutence typu A+B
  • Očkování proti chřipce
  • Očkování proti planým neštovicím
  • Očkování proti rakovině děložního čípku
  • Očkování proti černému kašli

Pneumokoky jsou širokou skupinou bakterií, z nichž některé typy vyvolávají těžká, někdy i život ohrožující onemocnění kojenců a batolat. Děti do 2 let proti těmto tzv. opouzdřeným bakteriím nemají šanci se přirozeně bránit z důvodů ještě nevyzrálé imunity.
Pneumokoky bývají často příčinou hnisavých zánětů středouší, podílí se na některých závažných respiračních infekcích hlavně dolních dýchacích cest (záněty průdušek a zápaly plic). Nejnebezpečnější jsou tzv. invazivní typy, které mohou způsobit některé záněty mozkových blan a sepse. I když se dítě ze zánětu mozkových blan díky včasné léčbě vyléčí, může se u něj vyvinout hluchota.
V současné době jsou na našem trhu dostupné vakcíny, díky kterým je možné významně preventivně zasáhnout u nejohroženější skupiny-kojenců a batolat.
Vakcíny: Synflorix - 10 valentní pneumokoková konjugovaná vakcína
              Prevenar 13 - 13 valentní pneumokoková konjugovaná vakcína
10, 13 valentní znamená počet kmenů bakterie pneumokoka, proti kterému je dítě po očkování chráněno. Sérotypy pneumokoka, které obsahuje vakcína: 4, 6B, 9V, 14, 18, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3, 6A, 19A).

Rotaviry patří k nejčastějším a nejzávažnějším původcům průjmových onemocnění u nás i ve světě. Klinické projevy se vyznačují vysokými ztrátami tekutin a iontů a bývají tak závažné, že děti často musí být hospitalizovány. S současné době máme k dispozici rotavirové vakcíny, které mají předejít výše popsaným situacím. Vakcíny jsou perorální a podávání musí být zahájeno velmi záhy, ve věku 6-12 týdnů a musí být ukončeno do 24. týdne života. Očkovací látky se jmenují Rotarix nebo Rotateq, jsou třeba 2 - 3 aplikace.

Očkování proti klíšťové encefalitidě. Pro naši zemi je bohužel charakteristická nízká proočkovanost proti viru klíšťové encephalitidy. V poslední době se zdá, že se situace zlepšuje a zájem o tuto vakcínu vzrůstá. Onemocnění virem klíšťové encefalitidy se nedá léčit antibiotiky, k dispoziti máme pouze léky na horečku, dostatečné zavodňování a tělesný klid. O to důležitější je prevence. Infekce virem klíštové encephalitidy u dětí většinou probíhá pod obrazem horečnatého infektu se zvracením a výraznou bolestí hlavy.Onemocnění je nepříjemné v tom, že nelze hlavně v počátku vyloučit, že nejde o podstatně nebezpečnější bakteriální zánět mozkových blan. Proto většina případů projde hospitalizací s nepříjemnými diagnostickými zákroky a po prodělaném onemocnění přetrvávají dlouho bolesti hlavy a zhoršená výkonnost. Očkování představuje nejvýznamnější prevenci těchto nepříjemností, úmrtnost nebo trvalé následky jsou u dětí spíše raritní. Očkování je možné zahájit kolem 2. roku, ale přikláníme se spíše až k věku předškolnímu. Nejmenší děti nejlépe ochráníme používáním běžného repelentu a hlavně prohlížením celého těla po návratu z přírody. Při event. napadení je velmi důležitá doba, po kterou bylo klíště přisáto, čili je třeba klíště co nejdříve odstranit.
Pokud rodiče nechají své dítě očkovat, je třeba pečlivě hlídat termíny následných přeočkování.
Očkujeme vakcínou FSME-IMMUN nebo Encepur. Základní očkování obsahuje 3 dávky.

Meningokokové nákazy byly vždy postrachem zdravotníků. V případě, že se rodiče zajímají o očkování proti meningokokovi, je třeba je seznámit s některými skutečnostmi. Ne každé hrozivě vyhlížející a někdy smrtelné onemocnění mozkových blan nebo sepse je způsobeno meningokokem. Je spousta dalších invazivních mikrobů, které vedou k těžkému stavu nebo i smrti. Dále je třeba vědět, že existuje více typů meningokoků. Očkování je k dispozici proti typu A, B, C, Y, W 135.

Existuje více očkovacích látek, které jsou zaměřeny na ochranu proti hlavním typům meningokoka. Největší incidence těchto onemocnění je u dětí do 1 roku věku a následně u adolescentů 15-19 let.

Proti séroskupinám A, C, W a Y - tetravalentní vakcína Menveo použitelná od 2 let věku, nebo Nimenrix použitelná od 6 týdnů věku. K udržení dlouhodobé imunity je doporučeno u obou vakcín přeočkování v 5 letých intervalech.

Proti séroskupině B - vakcína Bexero je od 2 měsíců věku a vakcína Trumenba od 10 let věku. Přeočkování je stanoveno dle SPC.

Očkování je zejména doporučeno pro děti ve věku od 2 měsíců do 2 let proti séroskupině B, pro děti od 13 do 15 let, adolescenty a mladé dospělé, cestovatelům a osobám se zdravotními indikacemi.

Očkování proti žloutence typu A jednoznačně doporučuji u všech dětí nad 1 rok. Samotné onemocnění sice nezanechává trvalé následky, ale je velmi infekční a velmi nepříjemné pro pacienta. Nakazit se může každý snadno, pokud se setká s infekcí a dojde k porušení běžných hygienických pravidel. Obzvlášť u malých dětí, které strkají předměty do úst, se hygiena někdy špatně hlídá. Při turistice do teplejších oblastí se může zdrojem nákazy stát voda, špatně omyté ovoce i běžné potraviny. Očkování je po splnění jednoduchého základního schématu doživotní. Vhodná doba k očkování je před nástupem do MŠ.
Očkujeme látkou Havrix 720 a Havrix 1440 a Vaqta . Jsou třeba 2 dávky s odstupem 6 až 12 měsíců.

Kombinovaná vakcína proti žloutence A+B je hodná pouze pro ty dorostence, kteří dosud nebyli očkování samostatnou vakcínou proti hepatitidě B. Závažnost infekce virem hepatitidy B je ve veřejnosti všeobecně známá a dokladem této závažnosti je, že většina dětské populace už byla imunizována v rámci základního očkovacího schématu. Zároveň je vhodné vědět, že očkování je možné aplikovat neočkovanému jedinci v kterémkoliv věku, tedy i v dospělosti a je velmi vhodné nebo dokonce povinné pro osoby, které hodně cestují do rizikových oblastí.
Dorostence a dospělé očkujeme látkou Twinrix adult. Jsou nutné 3 dávky.

Chřipka je běžné onemocnění, které se u nás objeví na konci podzimu a začátkem zimy ve větší či menší epidemii a způsobí několik dní trvající nepříjemný stav s horečkou, celkovou zchváceností, bolestmi hlavy, svalů a projevy nachlazení. Vede k rozsáhlým absencím v kolektivu nebo v zaměstnání. U dětí probíhá celkem banálně, většinou bez komplikací, ale děti se stávají zdrojem infekce pro dospělé a hlavně pro starší generaci. V některých případech, především u oslabených a chronicky nemocných lidí, mohou nastat závažné komplikace, především zápal plic.
Tradičně nízká proočkovanost našeho obyvatelstva způsobuje to, že naše epidemie bývají výrazné.
Očkování proti chřipce doporučuji dorostencům, adolescentům a dětem se závažným primárním onemocněním. Je nutné očkovat každou sezónu znovu.

Plané neštovice jsou dětská infekční nemoc, která ve většině případů proběhne banálně. Očkování proti varicele doporučuji v případech, kdy rodiče nechtějí mít absenci v zaměstnání z důvodu onemocnění dítěte (většinou se jedná asi o 2 týdny). Dále doporučuji očkování proti varicele dospívajícím po 15. roce, kteří prokazatelně onemocnění neprodělali, protože v dospělosti je průběh nemoci podstatně vážnější. Často se také stává, že vnímavé dítě bylo v kontaktu s nemocným a rodina plánuje odjet např. na dovolenou . V těchto případech očkování doporučuji.
Je třeba vědět, že existuje čtyřvakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím, která je rovněž očkování nadstandardním a pokud rodiče chtějí mít dítě imunizováno proti planým neštovicím, ušetří dítěti 2 vpichy.
Očkovací látka se nazývá Priorix Tetra, nutné jsou 2 dávky.
Samostatná vakcína proti planým neštovicím se nazývá Varilrix. Jsou třeba 2 dávky.

Významným přínosem na poli očkování je vakcína proti papilomaviru. Tento virus se prokazatelně podílí na vzniku nejen rakoviny děložního čípku, ale i konečníku, vulvy, vagíny a hrtanu. Jedná se o druh nádorového onemocnění postihující ženy i muže. U žen je karcinom děložního čípku jedním z nejčastějších forem rakoviny. U mladistvých se prokazatelně toto očkování podílí na snížení výskytu genitálních bradavic, což je onemocnění sexuálně přenosné a velmi nepříjemné a jedná se o tzv. prekancerozu, která může vést k rakovinnému bujení. Optimální je začít s aplikací vakcíny před zahájením sexuálního života, nejlépe od 13-ti let.
Je třeba zdůraznit, že dívky očkované vakcínou proti papilomaviru, musí i nadále chodit na preventivní gynekologické prohlídky.
Očkujeme vakcínou Gardasil,Cervarix nebo Gardasil 9. Od 13 do 14 let je třeba 2 dávek. Od 15 let je schéma 3 dávkové.

Očkování proti černému kašli (pertusi), tetanu, záškrtu – Boostrix je kombinovaná vakcína určená k prodloužení ochrany proti černému kašli (pertusi), tetanu a záškrtu u dětí od 4 let věku, adolescentů a dospělých. Vakcína Boostrix obsahuje stejné složky jako řada vakcín, které jsou v ČR používány u dětí pro tzv. pravidelné očkování.
Tuto vakcínu lze zvolit jako alternativu k přeočkování proti tetanu a prodloužit tak zároveň i ochranu proti černému kašli. Rodiče by měli zvážit přeočkování obzvláště u školáků, kteří byli proti černému kašli naposledy očkováni v předškolním věku, a dnes nemusí být proti tomuto nakažlivému onemocnění chráněni, tudíž mohou onemocnět. Stejně tak je vakcína Boostrix vhodná pro přeočkování proti černému kašli u dospělé populace, u níž je očkování zvláště doporučováno rodičům i prarodičům novorozence.
Vakcína Boostrix je dobře snášena.

Od 1. 1. 2013 vyžadujeme v naší ordinaci písemný souhlas jednoho z rodičů u všech nepovinných očkování včetně hrazených ze zdravotního pojištění (pneumokoky, HPV a meningokoky).