Vybavení

Analyzátor CRP – provádí vyšetření vzorku krve odebraného přímo v ordinaci, rozliší zda se jedná o virovou či bakteriální infekci
Jeden z nejčastějších problémů, které pediatr denně musí řešit, je akutní horečnatý infekt. Je prokázáno, že 90-95 % těchto onemocnění je virového původu. Zatímco bakteriální nemoci se léčí většinou poměrně snadno antibiotiky, na virová onemocnění v běžné ambulantní praxi žádná kauzální (příčinná) léčba neexistuje. Obvykle však stačí běžné léky na horečku, klid na lůžku a tekutiny. Ani při nejpečlivějším klinickém vyšetření nelze bez použití krevního testu stoprocentně odlišit, zda horečka je původu bakteriálního nebo virového. V posledních letech se pro ambulantní praxe objevila významná pomocná metoda - přístroj na vyšetření C reaktivního proteinu. Tento protein (bílkovina) se objevuje už několik hodin po nástupu bakteriální infekce v krvi pacienta a je tak velmi citlivým ukazatelem eventuelní přítomnosti původce, kterého lze léčit antibiotiky. V krvi pacientů s virovým infektem tento CRP zůstává nízký. Tohoto jevu využívá malý přístroj, který v průběhu několika minut hladinu CRP zjistí. Je k tomu samozřejmě zapotřebí malé množství krve - kapka asi jako po píchnutí špendlíkem. Krev nabíráme pomocí maličkého kopíčka s pružinkou z prstu pacienta, hrot dítě vůbec nevidí a vpich je skoro nebolestivý. I velmi zkušený lékař zůstane někdy překvapen výsledkem vyšetření. Metoda je vynikajícím příspěvkem k praktikování medicíny založené na důkazech (evidence based medicine). Zároveň je výborným psychologickým momentem nejen pro úzkostlivé rodiče, ale často i pro lékaře.

Na tomto místě chci zmínit i důvod, proč toto vyšetření pokládám za průlomové. I u laické veřejnosti je dnes už dostatečně známé, že neodůvodněné podávání antibiotik je nesprávné, ba škodlivé. Především se výrazně podílí na rozvoji rezistence bakterií vůči antibiotikům, která pak selhávají v případech, kdy je nutně potřebujeme.

Kromě toho má nadměrné podávání antibiotik významný podíl na zhoršení imunitního stavu dětského organismu, který si svou obranyschopnost teprve buduje. Získává ji právě tím, že infekty prodělává "vlastními silami". Antibiotika, obzvláště širokospektrá, narušují výrazně střevní mikrofloru, která tvoří jednu z významných barier vůči infekci. Projeví se to řidšími stolicemi v průběhu podávání antibiotik, další, závažnější důsledek může být právě zhoršení obranyschopnosti vůči běžným infekcím.

S tímto vědomím denně pracuji ve své ordinaci. Pokud jsem si jista, že dítě antibiotika nepotřebuje, snažím se o tom přesvědčovat rodiče a významným pomocníkem je v tomto úsilí výše popsaný malý přístroj.

Moje ordinace splnila požadovaná kritéria k tomu, aby byl tento výkon pro mé pacienty zařazen mezi výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Za vyšetření tudíž nevybírám žádné poplatky.


Močový analyzátor HandUreader

Slouží k rychlému vyšetření moči a sedimentu přímo v ordinaci. Výsledek k dispozici do 5 minut.
HA test

Používá se k vyšetření zraku u dětí od 3 do 7 let, vhodný k včasnému záchytu tupozrakosti.